Újezd a Bydlení

Parcely v lokalitě Újezd u Průhonic – bydlení pro Vás

“Představujeme Vám na poměry ČR unikátní urbanistický projekt.”

Zajímavost

Lokalita zaujala i předního světového architekta Lorda Fostera, který do Prahy přijel aby se osobně podíval na připravovaný urbanistický projekt naší společnosti. Celou lokalitu viděl nejen z vrtulníku, ale navštívil místo osobně. Z atmosféry a ducha místa byl doslova nadšen. Pozemky a parcely Pozemky Újezd u Průhonic nedaleko potoka Botič a pár minut od lokality Opatov a Chodov, nabízejí mimo jiné možnost užít si golf, driving range, a další sportovní vyžití v přilehlých oblastech.

Naše cíle urbanistického návrhu

soulad s kulturní středočeskou krajinou

Újezd u Průhonic se nachází v malebné oblasti Milíčovského lesa, Pitkovického potoka a Botiče. Přírodní památka Milíčovský les a rybníky byla zřízena jako území k ochraně souboru přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků zahrnující významná společenstva rostlin a biotopy chráněných živočichů charakteristických pro tuto oblast. Na severovýchodě se nacházejí rybníky s názvy Milíčovský, Kančík, Homolka.

symbiotický vztah k původní zástavbě, jejich prorůstání a vzájemné pozitivní ovlivňování

plnohodnotná vybavenost území včetně občanské vybavenosti

Výběr těchto volnočasových aktivit má za úkol reagovat na přání a potřeby budoucích obyvatel, tedy uživatelů, a přinášet jim maximální uspokojení. Možné aktivity se snažíme regulovat jak pro cílovou skupinu potenciálních uživatelů, tak i pro lokalitu samotnou. JOGGING, CYKLOTURISTIKA.

moderní dopravní obslužnost

Dopravní obslužnost z Prahy je velmi plynulá a snadná. Lokalita se nachází u dálnice D1. Dále je v lokalitě zavedená pravidelná autobusová linka: linka 363: ze stanice metra Háje pojedete

prostředí pro pestrou občanskou a sociální komunitu

současná architektura v moderním urbanistickém prostředí

Přidanou hodnotou tohoto projektu je připravovaný golfový areál, který poskytne obyvatelům Újezda u Průhonic další možné sportovní vyžití.

Více o projektu

nahoru